Υπηρεσίες

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση αποτελεί το ήμισυ της αποτελεσματικής παρέμβασης. Για το λόγο αυτό κατά τις πρώτες μας συναντήσεις πραγματοποιώ μια λεπτομερή λήψη ιστορικού και έπειτα χρησιμοποιώντας άτυπες και σταθμισμένες δοκιμασίες συλλέγω τα δεδομένα που θα με βοηθήσουν να σχεδιάσω το κατάλληλο θεραπευτικό πρόγραμμα.

Θεραπευτική παρέμβαση

Με γνώμονα τα δεδομένα της αξιολόγησης και την ιδιοσυγκρασία του κάθε παιδιού σχεδιάζω ένα εξατομικευμενο θεραπευτικό πρόγραμμα και χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα θεραπευτικά εργαλεία ξεκινώ μαζί με το παιδί το ταξίδι της αποκατάστασης. Αυτό το ταξίδι, άλλες φορές είναι πιο μακρύ, άλλες πιο σύντομο. Άλλες φορές χρειάζεται συχνές στάσεις. Πάντα, όμως, στόχος μας είναι ο προορισμός και δεν σταματάμε μέχρι να φτάσουμε!

Συμβουλευτική & Εκπαίδευση γονέων

Ο ρόλος των γονέων είναι πολύ μεγάλος και σημαντικός από την αρχή έως το τέλος. Πολλές φορές χρειάζεται η ενεργός συμμετοχή τους στο πρόγραμμα θεραπείας, τόσο κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, όσο και στην καθημερινότητα. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να επικοινωνούν τις ανησυχίες τους σχετικά με τους χειρισμούς τους και να δέχονται συμβουλευτική και εκπαίδευση ώστε να μπορούν να προσαρμοστούν στις ανάγκες του παιδιού τους.